103334 Svodiče přepětí Ex9UE1+2 12.5 1PN 275

EAN: 8592765033352

Výrobková řada Ex9UE1+2 12.5 jsou svodiče přepětí typu 1+2. Jsou zamýšleny jako ochrana před účinky nepřímých úderů blesku či přímých úderů nízkých intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu pro úrovně LPL III, IV dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 37.5 kA a celkovým bleskovým proudem 75 či 100 kA v závislosti na konfi guraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Charakteristiky

Parametr Hodnota
Konfigurace systému TN-C-S ANO
Konfigurace systému TT ANO
Testovací třída Typ 1 + 2
Vyčerpávající NE
Konfigurace systému ostatní NE
Úroveň ochrany napětí (DC+ - DC-)
Měrná energie (W / R) 156.25
Počet pólů 2
Úroveň ochrany napětí L-N 1.5
Postupujte podle současné hasicí schopnosti 100
Konfigurace systému IT ANO
Konfigurace systému TN ANO
Max. průřez vodiče pevný (plný, lankový) 50
Upevňovací metoda Din lišta (horní lišta) 35 mm
Konfigurace systému TN-S ANO
Maximální stejnosměrné napětí
Nominální napětí DC
Konfigurace systému TN-C NE
Úroveň ochrany napětí
Velikost konstrukce 3 Modulová šířka
Integrovaná záložní pojistka NE
Bleskový impulsní proud (10/350) 12.5
Max. PV-napětí
Vzdálená signalizace NE
Energeticky koordinovaný ochranný účinek s ohledem na koncové zařízení NE
Konfigurace systému DC NE
Úroveň ochrany napětí (DC+/DC- - PE)
Signalizace na zařízení Optický
Max. flexibilní průřez vodiče (jemný pramen) 50
Maximální střídavé napětí 275
Nominální napětí AC 275
Úroveň ochrany napětí N-PE 1.5

Dokumenty

Typ dokumentu Název dokumentu Velikost Formát
Návod Montážní návod Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Návod Montážní návod Ex9UE1 0.9mb PDF
Prohlášení o shodě Declarations of Conformity Ex9UE1 35 0.5mb PDF
Prohlášení o shodě EU prohlášení o shodě Ex9UE1+2 12.5 0.3mb PDF
Produktový list Katalogový list Ex9UE1+2 12.5 1.0mb PDF
Produktový list Katalogový list Ex9UE1 0.5mb PDF
Katalog Katalog Instalační Přístroje 0.1gb PDF