113380 Въздушни Tоварови Превключватели Ex9ASD16 3P 1600 F EU

Нов продукт

EAN: 8592765133809

Новата серия Ex9A предлага широка гама от устройства с високи технически характеристики. Те изпълняват не само основна функция на прекъсвачи или товарови превключватели, но също така предлагат пълен анализ на мрежата с възможност за комуникация с модерни системи за контрол и сигнализация. Прекъсвачите и товаровите превключватели са налични в три типоразмера като фиксирани и изваждаеми версии на 3-полюсни и 4-полюсни устройства. Прекъсвачите Ex9A използват устройства за управление SU. Тяхната основна характеристика е наличието на пълни функции на защита LSI, LCD дисплей и 32 -битов DPS дори и в най-базовия модел SU3.0. Вариантите SU4.0 и SU5.0 осигуряват допълнителни функции G за защита от земно късо съединение или E за защита от токове на утечка. В допълнение към всеобхватните защитни функции, прекъсвачите Ex9A предлагат широка гама за измерване и анализ. Получената информация може да бъде използвана, за да активира прекъсвача, сигнализира или да бъде контролирана от техническо лице или от високо технологични системи за контрол. Както и при защитната функцията на устройствата за управление, така и при основната конфигурация на механичната част се включват основно използваните или препоръчителни компоненти. Клиентът автоматично ще получи устройство снабдено с основни клеми, с пълен набор от вторични клеми, прекъсвачът ще съдържа сигнални контакти. При изваждаемата версия касетата ще бъде оборудвана с фазови предпазни бариери за основните клеми. За устройствата Ex9A е налична широка гама от вътрешни и външни аксесоари.

Характеристики

Параметри Стойности
Тип връзка с главната верига Друго
Степен на защита (IP), предна част IP40
Версия като превключвател за поддръжка / обслужване НE
Номинален постоянен ток Iu 1600
Ток на термична устойчивост Icw 85
Подходящ за монтаж в разпределително табло ДA
Брой полюси 3
Брой помощни контакти 0
По желание изключете напрежението ДA
Конструкция на устройството Фиксиран тип устройство
Подходящ за монтаж на земя ДA
Цвят на контролния елемент Зелен
Тип контролен елемент Команден бутон
Версия като главен превключвател ДA
Номинално оперативно напрежение 690
Версия като инсталация за аварийно спиране НE
Вградено моторно задвижване НE
Подходящ за преден монтаж централно НE
Версия като предпазен ключ НE
Подходящ за междинен монтаж НE
Версия с реверсивен превключвател НE
Опции за задвижване на мотора ДA
Подходящ за преден монтаж - 4 отвора НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9A 21.5mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9ASD40 0.2mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9ASD25 0.2mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9ASD16 0.2mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9ASD 22.4mb PDF