111721 Ex9TAMS2 1NO 230V

EAN: 8592765117212

Инсталационни аналогови превключватели за време Ex9TAM2 са подходящи за жилищни и промишлени приложения. Те ще намерят своето приложение навсякъде, където е необходимо, за да спестят енергийни разходи и да превключват веригата в редовни ежедневни цикли. Най-краткото време за превключване е 15 минути. Превключвателите на времето се предлагат във версия с 1 ширина на модул с кварцова или синхронизирана времева основа.

Характеристики

Параметри Стойности
Метод на монтаж DIN шина
Честота на захранващото напрежение 50
Седмична програма НE
Потенциален свободен превключващ контакт ДA
Захранващо напрежение 230
Автономност в часове 0
24 ч. програма ДA
Тип контакт Нормално отворен контакт
Номинален комутационен ток при 250 V AC 16
Степен на защита (IP) IP20
Автоматично превключване на лятно / зимно време НE
Годишна програма НE
Промяна на програмата 1 15
Точност на ден 3
Синхронно захранване ДA
Широчина 17.5
60 мин. програма НE
Височина 90
Тип на захранващото напрежение AC
Кварцов контрол НE
Ръчно управление ДA
Предварително превключване ДA
Брой модули на ред 1
Дълбочина 60
Брой канали 1
Най-кратко време на превключване канал 1 15

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9TAM2 0.8mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9TAM2 0.2mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9TAM2 0.7mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.0gb PDF WEB