110555 Цифрови Таймери Ex9DTS Ex9DTS 2CO 230V

EAN: 8592765105554

Инсталационните Цифрови Таймери Ex9DTS са подходящи за превключване и контролиране на времето в различни сградни и индустриални приложения. Напълно програмируеми на всяка 1 минута и работят както на седмичен, така и в режим "отделни дни". С тези таймери може да зададете точни параметри и да направите настройките според изискванията, така че да пестите електроенергия. Всяко устройство е снабдено с LCD дисплей, за да може да се определи текущия статус и да се направят необходимите настройки.

Характеристики

Параметри Стойности
Захранващо напрежение 230
Текстово ръководство на дисплея ДA
Външно програмиране НE
60 мин. програма НE
Брой места на паметта 100
Номинален комутационен ток при 250 V AC 16
Включена карта памет НE
24 ч. програма ДA
GPS (глобална система за позициониране) НE
Тип контакт Превключващ контакт
Най-кратко време на превключване канал 2 0.1667
Ръчно управление ДA
Въвеждане на външен бутон НE
Потенциален свободен превключващ контакт ДA
Брой канали 2
Автономност в години 3
Седмична програма ДA
Избирателна програма ДA
Синхронно захранване НE
Тип на захранващото напрежение AC
Часови метър НE
Кварцов контрол ДA
Брой модули на ред 2
Честота на захранващото напрежение
Степен на защита (IP) IP10
Метод на монтаж DIN шина
Периодична програма ДA
Точност на ден 1
Годишна програма НE
Празнична програма ДA
Височина 90
Дълбочина 64
Импулсна програма ДA
Астро програма НE
Радио- контрол НE
Радио- контрол (DCF77) НE
Най-кратко време на превключване канал 1 0.1667
Автоматично превключване на лятно / зимно време ДA
Широчина 35.6

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9DTS 0.3mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9DTS 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9DTS 0.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.0gb PDF WEB