109989 DC Миниатюрни Автоматични Прекъсвачи Ex9BP 3P DC450V C2

EAN: 8592765099891

Миниатюрните прекъсвачи Ex9BP са проектирани за приложения с постоянен ток. Благодарение на своята независимост от поляритет, те са подходящи и за фотоволтаици. Може да се комбинират с широка гама от аксесоари, включващи помощни и сигнални контакти, шунтови изключватели и минимално напреженови изключватели. Възможни са различни комбинации от аксесоари. Тези комбинации се ограничават само от общия брой, а не от вида на аксесоарите - всички компоненти са напълно съвместими. Може да се използват до три единици от помощни или сигнални контакти плюс до две единици изключватели.

Характеристики

Параметри Стойности
Брой защитени полюси 3
Степен на замърсяване 3
Едновременно превключване на N-неутрала НE
Номинален ток 2
Номинална изключвателна възможност Icu IEC 60947-2 при 230 V 10
Тип напрежение DC
Токоограничаващ клас 3
Категория на пренапрежение 3
Криви на изключване C
Номинално напрежение 450
ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ Icn EN 60898 10
Честота
Брой модули на ред 3
Монтажна дълбочина 74
Може да се монтира допълнително оборудване ДA
Степен на защита (IP) IP20
Брой полюси (общо) 3

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9BP 2.7mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9BP 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9BP 1000V 3.8mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9BP 5.8mb PDF
Kаталог Каталог Фотоволтаични компоненти 0.1gb PDF WEB