109968 DC Миниатюрни Автоматични Прекъсвачи Ex9BP 1P DC150V C16

EAN: 8592765099686

Миниатюрните прекъсвачи Ex9BP са проектирани за приложения с постоянен ток. Благодарение на своята независимост от поляритет, те са подходящи и за фотоволтаици. Може да се комбинират с широка гама от аксесоари, включващи помощни и сигнални контакти, шунтови изключватели и минимално напреженови изключватели. Възможни са различни комбинации от аксесоари. Тези комбинации се ограничават само от общия брой, а не от вида на аксесоарите - всички компоненти са напълно съвместими. Може да се използват до три единици от помощни или сигнални контакти плюс до две единици изключватели.

Характеристики

Параметри Стойности
Криви на изключване C
Номинално напрежение 150
ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ Icn EN 60898 10
Честота
Брой модули на ред 1
Монтажна дълбочина 72
Брой полюси (общо) 1
Може да се монтира допълнително оборудване ДA
Степен на защита (IP) IP20
Брой защитени полюси 1
Степен на замърсяване 3
Номинален ток 16
Номинална изключвателна възможност Icu IEC 60947-2 при 230 V 10
Едновременно превключване на N-неутрала НE
Тип напрежение DC
Категория на пренапрежение 3
Токоограничаващ клас 3

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9BP 2.7mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9BP 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9BP 1000V 3.8mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9BP 5.8mb PDF
Kаталог Каталог Фотоволтаични компоненти 0.1gb PDF WEB