108953 Термомагнитни моторни защити Ex9SN25B25A

EAN: 8592765089533

Моторните защити са електромеханични защитни устройства за главната верига. Те се използват основно за ръчно включване/ изключване на двигателите и предпазване на предпазителите срещу късо съединение и загуба на фазата. Защитата с ръчна термомагнитна моторна защита спестява разходи, пространство и осигурява бърза реакция при късо съединение, като изключва двигателя в рамките на милисекунди. Моторните защити могат да се комбинират и настройват заедно с контактори и термични релета.

Характеристики

Параметри Стойности
Номинална работна мощност при AC-3, 230 V 5.5
Брой полюси 3
Номинална мощност на късо съединение Icu при 400 V, AC 15
Текуща настройка на претоварване
Номинална работна мощност при AC-3, 400 V 11
Вграден помощен контакт НE
Степен на защита (IP) IP20
Тип връзка с главната верига Рамка за скоба
Топлинна защита ДA
Височина 81
Регулиране на късо съединение без забавяне 327
Чувствителност при отпадане на фаза ДA
Технология на изкючвателно устройство Термомагнитен
Дълбочина 91.3
Вграден минимално напреженов изключвател НE
Номинално оперативно напрежение
Номинален постоянен ток Iu 25
Тип контролен елемент Команден бутон
Конструкция на устройството Пълно устройство в корпус
Широчина 44.5

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9SN25B 6.3mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9SN25NB 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9SN25B 1.9mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.0gb PDF WEB
Kаталог Каталог Индустриални Устройства 0.0gb PDF WEB