103784 Клемни блокове PDB 1P CU 1x2+5+4 250A

EAN: 8592765037855

Клеморедите (Power Distribution Blocks ) се използват за спестяване на пространство и време за окабеляване . Те се използват главно в табла за ниско напрежение, когато е необходимо да се разпредели електричеството от един входен проводник към повече изходни кабели. Клеморедите се предлагат във варианти за номинален ток от 80 до 400A. Блоковете PDB са напълно изолирани и капсуловани (със степен на защита IP20). Техният компактен модулен дизайн позволява да се направят много комбинации от избрани видове само чрез свързване на еднополюсни версии с шина. Възможно е да бъдат монтирани на 35 мм DIN шина или върху монтажна плоча с винтове и те ще предлагат различни комбинации от входове и изходи.

Характеристики

Параметри Стойности
Брой полюси 1
Максимален номинален ток 250
Сечение на твърд проводник (единичен проводник)
Широчина 44.6
Сечение на гъвкав проводник (многожичен) с краен щифт
С PE-шина НE
Височина 95.8
Дълбочина 49.5
Брой скоби за стълб 12
С N-шина НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж PDB 3.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие PDB 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни PDB 1.1mb PDF