103352 Катодни отводители Ex9UE2 20R 2P 275

EAN: 8592765033536

Серията Ex9UE2 представлява група катодни отводители от Клас II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания или непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти). Препоръчително е катодните отводители от Клас II да се монтират на всеки 10-20 м дължина на кабела, обикновено до главното и допълнителните разпределителни табла. Катодните отводители Ex9UE2 20 440 са проектирани за пряко съгласуване с катодните отводители от Клас I от серията Ex9UE1 35. При използване на Ex9UE2 20 275, съгласуването със серията Ex9UE1 35 се осъществява посредством кабел с дължина 10 м. Конструкцията на Ex9UE2 се базира на металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява много кратко време за реакция. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради често възникване на пикове на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Степен на защита (IP) IP20
Сигнализация на устройството Оптичен
Максимално непрекъснато напрежение AC 275
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) 35
Сигнализация за късо съединение ДA
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) 35
Ниво на защитно напрежение L-N 1.4
Размер на конструкцията 2 модулни разстояния
С контакт за дистанционно сигнализиране ДA
Конфигурация на системата TN-S, TT
Номинален разряден ток (8/20) 20
Ниво на защитно напрежение N-PE
Метод на монтаж DIN шина (горна шина) 35 мм
Максимална безопасност на предпазителите НE
Тип на полюсите 2
Категория тип 2 ДA
Номинално напрежение АС 275

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE2 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE2 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE2 1.1mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.0gb PDF WEB