103331 Катодни отводители Ex9UE1+2 NPE M

EAN: 8592765033321

Серията Ex9UE1+2 12.5 представлява група катодни отводители от Клас I+II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу непреки и нискоинтензивни директни удари на мълния. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защит съгласно изискванията за LPL III, IV, посочени в EN 62305, с общ ток на мълния в електрическата инсталация 37,5 kA и общ ток от удар на мълния 75 или 100 kА в зависимост от на физическата конфигурация и взаимното разположение на заземителната точка на гръмоотвода, заземителната точка на електрическата инсталация и мястото на монтаж на катодния отводител. Конструкцията на Ex9UE1+2 12.5 се базира на високоенергийни металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява кратко време за реакция и гарантира характеристики и за Клас I, и за Клас II. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради високата интензивност или честото възникване на импулси на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Настоящ капацитет за гасене 100
Метод на монтаж Основен елемент
Конфигурация на системата TN ДA
Конфигурация на системата TN-C НE
Номинално напрежение DC
Конфигурация на системата DC НE
Конфигурация на системата TT ДA
Ниво на защитно напрежение N-PE 1.5
Импулсен ток (10/350) 50
Размер на конструкцията 1 модулно разстояние
Координиране на защитната енергия по отношение на крайното оборудване НE
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) 50
Изпускателен НE
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) 50
Конфигурация на системата IT ДA
Конфигурация на системата TN-C-S ДA
Брой полюси 1
Максимално непрекъснато напрежение DC
Специфична енергия (W/R) 156.25
Сигнализация на устройството Оптичен
Тестови клас Тип 1 + 2
Максимална безопасност на предпазителите НE
Конфигурация на системата TN-S ДA
Номинално напрежение АС 255
Дистанционна сигнализация НE
Ниво на защитно напрежение L-N 1.5
Конфигурация на системата друга НE
Максимално непрекъснато напрежение AC 255

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE1+2 12.5 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE1+2 12.5 1.2mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.0gb PDF WEB