101755 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9IP 2P 32A

EAN: 8592765017567

Товаровите прекъсвачи Ex9IP намират приложение в общи и DC фотоволтаични системи, при които се изисква да има само функция изключване. Те се предлагат във версии с номинален ток до 63А и напрежение и номинална до 1000V DC. Тези товарови прекъсвачи могат да бъдат допълнени с широка гама от аксесоари, идентични с аксесоарите на прекъсвачи Ex9B (с изключение на ДТЗ Ex9LE Блок). Например минимално напреженовия изключвател UVT може да се използва за безопасно прекъсване на панелите от останалата част на инсталацията.

Характеристики

Параметри Стойности
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 2
Със сигнална лампа НE
Номинален ток 32
Номинален капацитет на превключване 0.64
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Номинално напрежение 500
Брой превключващи контакти 0
Цвят на купола Сив
Брой модули на ред 2
Монтажна дълбочина 79.5
Брой нормално отворени контакти 2
Брой нормално затворени контакти 0
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 0.38
Тип напрежение DC
Степен на защита (IP) IP20

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9IP 4.2mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9IP 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9IP 4.5mb PDF
Kаталог Каталог Фотоволтаични компоненти 0.1gb PDF WEB