NOARK Electric е водещ производител и световен доставчик на електрически компоненти ниско напрежение. Като част от международна компания, представена в цял свят, Noark Electric се разраства през годините благодарение на високото качество и надеждност на своите продукти, които са подкрепени от петгодишна гаранция.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ

(апаратура ниско напрежение)

Във връзка с разрастване на бизнеса си в България Noark Electric търси опитен технически консултант продажби

Отговорности:

 • Работи активно за увеличаване на продажбите в поверения му регион;
 • Отговаря за процеса на продажба от първоначалния контакт с клиента чрез предоставяне на цялата необходима търговска и техническа документация;
 • Установява и развива добра контактна мрежа с настоящи и потенциални клиенти;
 • Активно работи по проекти и изготвя оферти за тях по зададени технически спесификации;
 • Постига месечните и годишни цели и разработва начини за генериране на допълнителни приходи от продажбите;
 • Поддържа необходимата отчетна документация, отразяваща дейността му;
 • Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител, пряко свързани с процеса на изготвяне и продажба на продукти ниско напрежение;
 • Спазва стриктно корпоративната политика на компанията;

Изисквания:

 • Висше електротехническо образование
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години
 • Много добра компютърна грамотност MS Office (MS Excel, Power Point, etc.)
 • Отлични комуникативни умения
 • Добро владеене на английски език
 • Доказан опит в постигане на търговски цели за продажба;
 • Притежаващ ентусиазирано и енергично отношение към работата, желание за изява и постигане на резултати;
 • Готовност за пътувания в страната
 • Шофьорска книжка.

Компанията предлага:

 • Възможност за развитие на професионалните умения и компетенции;
 • Много добро заплащане, обвързано с резултатите;
 • Отлична възможност за бъдещо професионално развитие;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и лаптоп;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография придружена с актуална снимка на имейл: ralitsa.ognianova@noark-electric.com. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и при спазване на ЗЗЛД.