Produkty

Akcesoria do wyłączników Ex9M

Dla serii wyłączników Ex9M przeznaczone są odpowiednie akcesoria, po ich zainstalowaniu możliwe jest uzupełnienie lub zmiana podstawowych funkcji aparatu.

Wyłączniki od wielkości mechanicznej M1 mogą być wyposażone w dwie jednostki styków pomocniczych AX21 oraz w jeden styk pomocniczy zadziałania AL21, zainstalowanie ich możliwe jest jednocześnie. Styki pomocnicze AX21 oraz AL21 pasują zarówno do wszystkich wielkości.

W wyłączniku kompaktowym może być zainstalowana jedna jednostka wyzwalacza podnapięciowego UVT2i albo jedna jednostka wyzwalacza wzrostowego SHT2i. Zróżnicowane wersje dla różnych wielkości mechanicznych wyłączników pozwalają na optymalizację zużycia energii.

Wyłączniki kompaktowe mogą być również wyposażone w różne akcesoria do współpracy z dźwignią manewrową. Dostepne są obrotowe napędy mechaniczne bezpośrednie lub drzwiowe oraz napędy silnikowe automatyczne.

Mocowanie wyłączników i rozłączników na płycie montażowej może być wykonane bezpośrednio za pomocą śrub, które są w zakresie dostawy urządzenia. W przypadku wielkości mechanicznych M1 i M2, możliwe jest zastosowanie adapterów DRA umożliwiające montaż na szynie TH-35 mm. Podkładki dystansowe WG przeznaczone są do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników kompaktowych o różnych wielkościach mechanicznych, zapewniając położenie czołowych paneli w jednej linii.

Do podłączenia przewodów dostępne są różne rodzaje zacisków skrzynkowych oraz tunelowych MC.

  • Styki pomocnicze zsynchronizowane ze stykami głównymi wyłącznika
  • Styki pomocnicze zadziałania informują o automatycznym wyzwoleniu wyłącznika
  • Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe
  • Napędy silnikowe
  • Napędy obrotowe mechaniczne
  • Zaciski przyłączeniowe oraz osłony
  • Podkładki dystansowe i adaptery na szynę TH-35 mm