Produkty

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9LB63 (Nowość)

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B Ex9LB63 są odpowiednie do zastosowań domowych jak i przemysłowych, gdzie wykorzystywane są falowniki, instalacje fotowoltaiczne, ładowarki pojazdów elektrycznych itp. Wyłączniki różnicowoprądowe typu B są czułe na prąd różnicowo sinusoidalny, prądy wyprostowane
pulsacyjne oraz gładkie. Wyłączniki te posiadają wysoką częstotliwość do 1 kHz.

Oparte są na technologii elektronicznej, która przynosi korzyści w postaci bardziej precyzyjnej oceny prądu różnicowego, w konsekwencji wydłużona została żywotność urządzenia. Wyłączniki te nie napotykają na trudności związane z magnetyzacją układów wewnętrznych, jak ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań. Pozwala to na ograniczenie częstotliwości rekomendowanych testów, muszą być one jednak wykonywane regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dla serii Ex9LB63 testy zalecane są co 6 miesięcy w przypadku warunków normalnych oraz co miesiąc w przypadku warunków trudnych.

  • Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z EN
  • 61008-1 oraz EN 62423
  • Znam. warunkowy prąd zwarciowy Inc 10 kA
  • Typ B
  • 2 oraz 4-bieguny
  • Znamionowy prąd różnicowy 30, 100 i 300 mA
  • Prąd znamionowy do 63 A
  • Znamionowe napięcie pracy 230/400 V AC
  • Sygnalizacja zadziałania elektrycznego
  • Przeznaczone do aplikacji od -25 do +40°C