Produkty

Ograniczniki przepięć Ex9UE1+2, 12.5 kA

Linię ograniczników przepięć stanowią urządzenia klasy 1+2. Służą do ochrony instalacji elektrycznych przed bezpośrednimi uderzeniami piorunów o niskiej intensywności. Odpowiednie dla strefy ochrony odgromowej LPL III, IV według normy EN 62305 w sieci 3-fazowej TN-C, gdzie całkowity prąd udarowy wprowadzony do instalacji elektrycznej wynosi 37.5 kA, a jego udar może wynieść 75 albo 100 kA w zależności od konfiguracji i położenia punktu uziemiającego, uziemienia instalacji piorunochronnej oraz miejsca zainstalowania ogranicznika przepięć.

Konstrukcja ograniczników Ex9UE1+2 12.5 jest oparta na elementach warystorowych. Zapewnia niski czas reakcji i spełnia kryteria obu klas I i II. Modułowa konstrukcja z możliwością wymiany wkładki pozwala na szybką i prostą wymianę modułów funkcyjnych w przypadku ich przepalenia się, z powodu częstego występowania szczytów przepięć.

  • Typ 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C)
  • Testowane zgodnie z 61643-11
  • Napięcie trwałej pracy Uc od 275 V AC do 440 V AC
  • Wersje podłączenia 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 oraz 4+0
  • Wymienna wkładka warystorowa
  • Dostępne z i bez styku pomocniczego
  • Optyczny wkaźnik stanu wkładki warystorowej