Produkty

Akcesoria dla wyłączników Ex9CBL

Akcesoria zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było łączyć różne ich typy z jednym wyłącznikiem różnicowoprądowym z zabezpieczeniem nadprądowym - RCBO. Możliwy montaż do dwóch jednostek wyzwalaczy dla jednego urządzenia.

Wyzwalacze wzrostowe SHTC31 - które po podaniu napięcia o odpowiedniej wartości wyzwolą wyłącznik. Wyzwalacze podnapięciowe UVTC31 są w stanie normalnym zasilone napięciem o odpowiedniej wartości, natomiast po jego odjęciu - również wyzwolą wyłącznik.

Wyzwalacze montowane są po lewej stronie wyłącznika RCBO.

  • Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-5
  • Montowane z lewej strony
  • Wyzwalacze wzrostowe
  • Wyzwalacze podnapięciowe