Newsletter

Newsletter - Maj 2014

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy podziękować Państwu i podzielić się z Wami najnowszymi wiadomościami o naszej firmie.

NOARK Electric Europe
 

 

Noark na targach

Amper 2014

Targi Amper - jedne z wiodących targów w branży elektrycznej w Republice Czeskiej odbyły się w dniach od 18 do 21 marca 2014r. w Brnie. W tym roku w targach uczestniczyło 632 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło 43.280 osób.

Stoisko firmy Noark Electric cieszyło się wysokim zainteresowaniem wśród zwiedzających. Pokazaliśmy swój asortyment, a także zapoznaliśmy klientów z niedawno wprowadzonymi do oferty wyłącznikami i rozłącznikami powietrznymi oraz mającymi zostać wkrótce wprowadzonymi obudowami metalowymi.

Mieliśmy przyjemność gościć wielu naszych dotychczasowych partnerów biznesowych, a także nowych kontrahentów. Przybyli do nas także czołowi polscy klienci.

Chcielibyśmy podziękować za Waszą wizytę i możliwość spotkania się z Wami osobiście. Nie możemy się doczekać spotkania z Wami ponownie na innych ciekawych wydarzeniach w tym roku.

   

 

Elektrobalt 2014​

Firma Noark brała także udział w lokalnych targach zorganizowanych przez firmę Elektrobalt (grupa Würth) w dn. 24-25.4.2014. Firma Noark jest najszybciej rozwijającym się dostawcą tej spółki i stanowisko, na którym zaprezentowano wszystkie czołowe produkty firmy, było jednym z najważniejszych.

 

Szkolenia w Rumunii

Nasz oddział w Rumunii koncentruje się na szeregu specjalnych szkoleń dla naszych klientów, które odbywają się od początku roku. Szkolenia nazwane "Umiejętności sprzedażowe oraz efektywne relacje z klientami" oraz warsztaty o nazwie "Przywództwo" pokazują naszym dystrybutorom, jak poprawić umiejętności sprzedaży i rozwijać silne relacje z klientami. Ważną częścią tych wydarzeń są prezentacje produktów Noark.

            

 

New product in NOARK assortment

The new line Ex9A offers very complex functional devices range. They provide not only the basic function of circuit breakers or switch disconnectors, but also a complete networks analysis with the ability to communicate with advanced control systems, alarm function and power switching relays. The circuit breakers and switch disconnectors are available in three frame sizes as fixed and withdrawable version of 3P and 4P devices

Więcej informacji oraz katalog można znaleźć na stronie internetowej.

 

Wywiad z dyrektorem finansowym Panem Romanem Kyselý

W tym wydaniu newslettera zadajemy kilka pytań Romanowi Kyselý

 

Jaka jest Twoja funkcja w firmie NOARK?

Jako dyrektor finansowy firmy NOARK Electric, jestem odpowiedzialny za osiąganie przez firmę finansowych i niefinansowych celów. Oznacza to ciągłe zdobywanie informacji do podejmowania właściwych decyzji. Należy również dbać o to, by firma działała zgodnie z obowiązującymi przepisami i lokalnym prawem. Ważne jest także planowanie wyników (sprzedaż, marże, koszty, należności itp.), sprawdzanie czy cele są realizowane i podejmowanie odpowiednich kroków, jeśli aktualne wyniki różnią się od pierwotnych założeń. Ponadto dbam o to, by nasza administracja i infrastruktura dobrze działała – by telefony komórkowe były sprawne, by samochody służbowe były gotowe do drogi itp.

Kiedy dołączyłeś do firmy NOARK?

Do firmy NOARK dołączyłem latem 2012 roku. Firma istniała już od roku i była już częściowo zorganizowana, jednakże potrzebowała przekształcenia księgowości w silną komórkę zarządzania finansowego. Miała nie tylko rejestrować wykonane transakcje, ale również analizować wszelkie informacje finansowe w celu wykorzystania ich w dalszych działaniach.

Jak wygląda Twój dzień pracy?

Moja codzienna praca obejmuje weryfikację i zatwierdzanie różnych wydatków. Potem jest czas na kilka analiz dotyczących przychodów i kosztów naszych punktów sprzedaży. Ważną częścią mojej pracy jest także monitorowanie naszych należności handlowych. Przygotowuję i analizuję różne regularne i doraźne raporty. Moja praca opiera się na komunikacji z członkami mojego zespołu i różnymi usługodawcami we wszystkich krajach, w których prowadzimy dystrybucję naszych produktów. Różne raporty i analizy muszą być również przygotowywane dla naszej centrali.

Co jest Twoim głównym celem?

Posiadam cele zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przykładem wewnętrznych celów jest konfiguracja i utrzymanie struktury finansowej, która zapewnia dokładne i aktualne informacje dla decyzji podejmowanych na różnych poziomach. Kolejnym ważnym celem jest zarządzanie naszą rentownością i przepływem pieniężnym, ponieważ bez względu na to, jak dobre produkty firma może mieć, podstawowe znaczenie ma utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych na finansowanie bieżącej działalności. Chciałbym też wspomnieć jeden z przykładów moich celów zewnętrznych. Chcę, aby firma NOARK była uznawana za wiarygodnego i godnego zaufania partnera dla naszych dostawców, klientów, pracowników, itp.

Jakie są najważniejsze postępy?

Niezwykle trudnym zadaniem jest zbudowanie firmy od podstaw. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się utworzyć firmę, gdzie większość procesów i procedur działa tak jak powinno. Jednocześnie firma nadal utrzymuje motywację i zaangażowanie do osiągnięcia sukcesu, a mój zespół finansowy odgrywa ważną rolę w tych wysiłkach.

Jakie są kolejne planowane etapy?

W niedalekiej przyszłości, chcę wzmocnić nasz dział IT i umożliwić naszym partnerom biznesowym dostęp internetowy do informacji, których potrzebują. Innymi słowy, uruchomiliśmy potężny system ERP, ale nie wykorzystujemy jego pełnych możliwości. W przyszłości wprowadzimy więcej automatyzacji i interaktywności w generowaniu różnych raportów, a także uczynimy system bardziej przyjaznym dla użytkownika. W stosunku do planowanego rozwoju w innych regionach, musimy także myśleć o naszej strukturze organizacyjnej.

Co jest wyzwaniem w Twojej pracy?

Moim wyzwaniem jest na pewno różnorodność mojej pracy. Można by pomyśleć, że praca w finansach może być nudna, ale nie jest tak w przypadku firmy Noark. Częściowo wynika z liczby osób pracujących w naszej firmie, jak również ze względu na proces budowania nowej organizacji. Wciąż każdego dnia uczę się nowych rzeczy. Pracowałem już w firmach o międzynarodowym działaniu, jednak nadal każdego dnia spotykam nowe niespodzianki wynikające z różnych kultur i różnych środowisk, które mamy.

 

 

 

Roman Kyselý   
Finance Manager

   

 

 

 

 

 

 

Compete with Noark!