Produkty

Vybavené DC rozváděče RC

Plně vybavené a propojené DC rozváděče pro střešní fotovoltaické aplikace do 5 kW. Sestava vnitřních komponent je navržena tak, aby pokryla nabídku většinu běžně dostupných jednofázových střídačů do 5 kW na trhu. Provedení rozváděčů je vhodné pro venkovní použití a nástěnnou montáž (stupeň krytí IP65).

Rozváděče jsou připraveny a navrženy pro malé jednoduché domovní systémy. Je nutné pouze připevnit rozváděč na určené místo a připojit vstupní a výstupní vodiče přes standardní fotovoltaické konektory MC4.

Jedinou povinností elektrikáře je následně doplnit rozváděč bezpečnostními pokyny a označením dle lokálních legislativních požadavků.

Součástí dodávky jsou plastová rozvodnice, přístroje, vodiče, PE svorkovnice, typový štítek, výstupní protokol kusové zkoušky, montážní materiál a instrukce, vícejazyčné bezpečnostní samolepky, dutinky na vodiče a MC4 konektory.

Další varianty nebo konfigurace jsou možné po předchozí domluvě a dle požadovaného množství. 

  • Plně vybavené a propojené DC rozváděče pro střešní fotovoltaické aplikace do 5 kW
  • Řešení Plug-and-Play, MC4 konektory
  • Typově zkoušeny dle ČSN EN 60439-3
  • Jmenovité pracovní napětí 500 nebo 1000 V DC
  • Proud jedné větve (stringu) Isc až 8.65 A
  • Protokol výstupní kusové zkoušky ke každému vyrobenému rozváděči
  • Vybaveno přístroji NOARK
  • Řada rozvodnic PHS, stupeň krytí IP65