Newsletter

Máme pro Vás

vždy zajímavé novinky

Newsletter - listopad 2015

Přečtěte si nejnovější novinky z naší společnosti...

Vážení obchodní partneři,

jsme rádi, že Vás můžeme přivítat u našeho firemního zpravodaje. Podzim je pro Vás období hlavní sezóny a začátek nejnáročnější části roku. Pro nás je to období, kdy na trh uvádíme zajímavé nové produkty, o které jsme rozšířili naše produktové portfolio. Více informací naleznete ve článcích níže v Newsletteru.

Podíváme se, jak proběhl mezinárodní veletrh v Polsku Energetab 2015, kterého se pravidelně účastníme. Náš prezentační stánek patřil opět k jednomu z nejnavštěvovanějších.

V novém vydání firemního Newsletteru Vám představíme osobu, která se stará o chod centrální kanceláře naší společnosti – paní Kristýnu Šenfeldovou.

Na našich internetových stránkách se můžete zapojit do soutěže s novinkami o hodnotné ceny. Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte jednu z nich!

Přejeme Vám příjemné čtení a věříme, že s našimi novinkami pro Vás bude start do nové sezóny příjemnější a pohodlnější.

 

Noark Electric Europe

 


 

Novinky v sortimentu

Panelové ovládací a signalizační přístroje

Rozšířili jsme naši nabídku o tři nové řady panelových ovládacích a signalizačních přístrojů.

První skupinou jsou ovládací panelové přístroje, nesoucí označení Ex9P1. Jedná se o modulární systém umožňující tvorbu různých kombinací včetně např. funkce tlačítka s nebo bez aretace, otočné přepínače, přepínače s klíčem, signálky, podsvícené spínače a mnohé další. Díky stupni krytí IP65 naleznou tyto přístroje uplatnění i v náročných venkovních aplikacích.

Druhou řadou jsou kompaktní signálky Ex9IL. I tyto přístroje jsou navrženy se stupněm krytí IP65. To umožňuje jejich použití např. i ve výrobních či zpracovatelských prostorech.

Poslední částí sortimentu panelových přístrojů jsou kompaktní bzučáky Ex9PB. Ty přináší možnost akustické signalizace stavu zařízení. Jsou nabízeny v mnoha variantách včetně verzí kombinujících akustickou i optickou signalizaci.

Více informací o jednotlivých skupinách se dozvíte na produktových stránkách: Ex9P1, Ex9IL, Ex9PB.

 

Stykače Ex9C500

Řada průmyslových stykačů byla rozšířena o provedení do jmenovitého proudu 500 A v kategorii užití AC – 3. Splňuji požadavky ČSN EN 60947-4-1. Rozdělení přístrojové řady do třech typových velikostí přináší optimalizaci elektrických parametrů a mechanických rozměrů. Aplikačně lze tedy pokrýt spínání třífázových motorů až do výkonu 400 kW. Smluvený tepelný proud Ith těchto stykačů je až 610 A. Součástí sortimentu jsou i nadproudová relé Ex9R pokrývající celý proudový rozsah Ex0C.

Více informací naleznete na stránce produktu.

 

Svodiče přepětí

Sortiment svodičů přepětí třídy I pro ochranu před účinky a následky bleskových proudů byl významně rozšířen o dvě nové řady. První z nich je Ex9UE1 35. Jedná se jiskřišťové provedení svodiče třídy I s impulzním proudem 35 kA na pól. Tyto přístroje jsou určeny do aplikací, kde hrozí riziko velmi vysokých zavlečených bleskových proudů. Zejména se jedná o budovy s rizikem přímého úderu blesku s vysokou pravděpodobností zavedení podstatné části bleskového proudu do elektroinstalace.

Druhou novou řadou jsou kombinované svodiče třídy I+II s označením Ex9UE1+2 25. Impulsní proud 25 kA je předurčuje pro aplikace se střední intenzitou zavlečených bleskových proudů.

Více informací naleznete na stránce produktu.

 


 

NOARK na veletrzích

Naše společnost se zúčastnila nedávno proběhlého veletrhu v Polsku Energetab 2015, kde představila novinky v sortimentu přístrojů a řešení. Rádi bychom tímto poděkovali všem hostům, kteří navštívili náš prezentační stánek na veletrhu, který se konal ve městě Bielsko – Biala od 15. – 17. 9. 2015.

Zástupci naší společnosti představili návštěvníkům kompletní produktové portfolio určené zejména na ochranu a spolehlivé dodávky elektrické energie.

Pevně věříme, že naši zaměstnanci odpověděli na veškeré dotazy a doufáme, že diskuze, které jsme začali, se vyvinou v úspěšné projekty.

 


 

Rozhovor s….

Tentokrát jsme pro Vás vyzpovídali paní Kristýnu Šenfeldovou, která je důležitým pilířem naší kanceláře.

Jaká je Vaše pozice a zodpovědnost ve společnosti NOARK Electric Europe?

Na vizitce mám napsáno Office / HR Specialista. Z toho lze usoudit, že se má práce rozbíhá dvěma směry. Ten první prozradí, že jsem zodpovědná za hladký chod naší kanceláře, toho docílím zajištěním veškerých administrativních činností a poskytnutím podpory všem mým kolegům jak v České a Slovenské republice, tak napříč Evropou a celým světem. Zodpovědnost zde začíná zajištěním veškerého kancelářského vybavení a končí například jednáním s našimi dodavateli či konzulárními záležitostmi. Druhé slovo v názvu mé pozice odkazuje na oblast lidských zdrojů, tedy Human Resources. V rámci řízení chodu kanceláře spolupracuji s HR manažerem, kterého podporuji ve všech aspektech spadajících právě do oblasti lidských zdrojů. Zde mohu vyjmenovat kompletní zajištění agendy HR, nábor zaměstnanců, systém kompenzace a benefitů, zajištění BOZP, vzdělávání zaměstnanců, spolupráce s HR partnery aj. Takže za co jsem v Noarku zodpovědná? Ráda odpovídám: „Za spokojenost mých kolegů.“

Od kdy ve firmě působíte?

V Noarku pracuji 2 roky, nastoupila jsem rovnou po státnicích. Od té doby kráčím cestou, která je protkána velikými zážitky a zkušenostmi.

Co je denní náplní Vaší práce?

Jak jsem již naznačila v první otázce, má práce je velmi rozmanitá, rutina u mě proto naštěstí nemá místo. Každý pracovní den přinese nějaký nový úkol či požadavek ze strany mých kolegů z nejrůznějších koutů země. Právě mí kolegové nejvíce ovlivňují podobu pracovního dne. Činnosti časově skládám dle toho, kde je zrovna zapotřebí mé asistence. Harmonogram se mění každým dnem, někdy se dokonce mění z hodiny na hodinu. Poskytování podpory mým kolegům se neobejde bez vzájemné komunikace, interakce s lidmi tak přirozeně tvoří podstatnou část mé každodenní práce. Hned v závěsu se však o slovo hlásí nutnost řešit mnoho interních otázek a úkolů, hledání správných a efektivních řešení, vyřizování konzulárních záležitostí, plánování služebních cest či organizování schůzek a nejrůznějších firemních akcí. To jsou mé oblíbené okamžiky dne, protože ráda spolupracuji s různorodými lidmi, zároveň se v těchto situacích otevírá prostor pro kreativní myšlení, vlastní nápady a postřehy, což osobně oceňuji. Každá mince má však samozřejmě dvě strany, a proto jsou na pořadu dne i méně atraktivní činnosti. V případě, že by někoho z Vás naplňovala práce s papíry a archivace, klidně se za mnou zastavte, práce je u nás dost. 

Co je hlavním cílem Vaší práce?

Protože se přikláním k názoru, že celková pohoda a spokojenost pracovního týmu se významně spolupodílí na vytváření vyrovnané a úspěšné společnosti, mým hlavním cílem je vytvořit pracovní prostředí, ve kterém se lidé budou v první řadě cítit dobře. Má-li firma spokojené zaměstnance, těží z toho všechny strany.

Co je nejdůležitějším pokrokem?

Od nového roku se v oblasti lidských zdrojů více zaobíráme udržením příjemného a bezpečného pracovního prostředí a zvýšením spokojenosti našich zaměstnanců, za což jsem velmi ráda. Učinili jsme několik kroků kupředu, další nápady a podněty čekají na svou realizaci, a já pevně věřím, že se nám podaří tímto směrem postupovat dále.

Jako velmi pozitivní vnímám fakt, že se jako firma neustále rozvíjíme a rosteme.

Co shledáváte na Vaší práci podnětným?

Již několikrát jsem zmínila různorodost mé práce, nicméně se k tomu musím vrátit ještě jednou. Právě ona rozmanitost je tou největší tažnou silou. Osobně si moc nerozumím s rutinou a stagnací, naopak se cítím velmi dobře v prostředí, ve kterém se věci posouvají kupředu, rozvíjí se, žijí svým vlastním životem. Každá neznámá situace a nový požadavek je pro mě proto podnětem k tomu, abych pracovala sama na sobě. Chci-li za sebou nechat kus kvalitně odvedené práce a být kolegou, se kterým mohou ostatní počítat, vyžaduje to spolehlivost, konstruktivní a otevřenou komunikaci, schopnost zůstat pozitivně naladěn a eliminovat tak stresující myšlenky, zajistit si přísun aktuálních informací a v neposlední řadě být flexibilní a umět se vypořádat se vším, co se mi v práci postaví do cesty. Pracovat v Noarku pro mě znamená posouvat se kupředu, a to je nesmírně podnětné.

 

 

 

Kristýna Šenfeldová
Office a HR
Specialista