Aktuality

U nás se stále

něco děje...

Kompaktní jističe Ex9M6 s elektronickým monitorováním chráněného obvodu

Horkou novinkou v nabídce společnosti NOARK je řada technicky vyspělých kompaktních jističů Ex9M6, určená zejména pro aplikace v distribuční síti.

Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem. Hlavní výhodou těchto jističů je použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, na rozdíl od termomagnetického principu používaného mnoha ostatními výrobci.

Tato nejnovější technologie přináší několik výhod. Polovodičové jističe nabízejí výrazně rychlejší odezvu; jsou až 100krát rychlejší než tradiční termomagnetické jističe. Umožňují mnohem lépe monitorovat zatížení obvodů a zaručují výrazně větší spolehlivost a dlouhou životnost. Další velkou výhodou je jejich menší velikost.

Řada jističů Ex9M6 má rozsah jmenovitého proudu od 800 A do 1 600 A, zkratová odolnost Icu dosahuje 50 kA až 100 kA. Všechny jističe jsou k dispozici ve 3pólové nebo 4pólové verzi pro jmenovité pracovní napětí do 415/690 V AC. Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp je 8 kV, což umožňuje použití těchto jističů v systémech s výskytem přechodných přepěťových vln vysoké intenzity, jaké se vyskytují například v těžkém průmyslu. Přístroje jsou zkoušeny podle norem IEC / EN 60947-2, proto výrobce může garantovat funkčnost a spolehlivost přístrojů a jejich izolace pro širokou škálu aplikací.

Jističe jsou k dispozici ve dvou verzích: typ Ex9M6 (obr. 1) je ovládaný ručně, zatímco Ex9M6 MOD (obr. 2) má motorový pohon umožňující dálkové ovládání ochranné spouště. Obě verze jsou vybaveny ovládacím panelem s DIP přepínači, který umožňuje nastavit všechny potřebné parametry jističe. Tři světelné diody (LED) indikují stav jističe. Pro účely diagnostiky je na přístroji port HTU.

Řadu jističů doplňuje kompaktní odpínač Ex9M6SD (obr. 3), určený k použití jako hlavní vypínač v široké škále obvodů.

Všechna výše uvedená zařízení mají stejné rozměry (š × v × h): 210 mm  × 286 mm × 191 mm, šířka čtyřpólových přístrojů je 280 mm. Jednotné rozměry umožňují využívat stejné příslušenství pro všechny přístroje.

 

Příslušenství

Instalací vhodného příslušenství je možné doplnit pokročilé funkce pro zvýšení pohodlí obsluhy.

Jednotka pomocných kontaktů AX21 umožňuje zapnout další nezávislý elektrický obvod. Obvykle se používá k poskytování signálu chráněnému zařízení, které jistič z nějakého důvodu vypnul. Sepnutí kontaktů může např. spustit akustický poplach, zahájit proces bezpečného vypnutí, aktivovat záložní zdroj energie atd.

Signální kontakt AL21 je určen pro dálkové monitorování stavu jističe.

Zařízení lze dálkově ovládat vypínací napěťovou spouští SHT26. Jakmile je pod napětím, aktivuje mechanismus jističe, který zajistí rychlé odpojení hlavních kontaktů.

Podobnou funkci má podpěťová spoušť UVT26, která automaticky odpojí napájení, když napětí klesne pod nastavenou úroveň.

 

Vypínací spoušť XF lze použít k dálkovému vypnutí jističe. Toto volitelné příslušenství je určeno pouze pro verzi Ex9M6 MOD.

Jističe mohou být také vybaveny přídavným prodloužením rukojetí pro ovládání páčky nebo přímou otočnou rukojetí, nebo otočnou rukojetí s prodlužovací osou pro různé aplikace, např. pro připojení motorového pohonu nebo vyvedení ovládacího prvku jističe na vnější stranu dveří.

K dispozici jsou také různé varianty předního přívodu pro velikost rámu M6, umožňující snadnější připojení silových kabelů.

Nová řada kompaktních jističů Ex9M6 od společnosti NOARK svou nejmodernější technikou sleduje trendy na trhu pro několik následujících desetiletí. Jejich hlavní výhody jsou použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, možnost nastavení výkonových parametrů pomocí přepínačů DIP a široká škála dostupného příslušenství.